Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ondernemingsraad

Afgelopen jaar was voor de ondernemingsraad een hectisch en bewogen jaar waar veel werd gevergd van de ondernemingsraadsleden. Gelukkig waren er weinig verschuivingen binnen de ondernemingsraad en zijn de OR-leden steeds meer op elkaar ingespeeld. Met de bestuurder is de samenwerking geïntensiveerd. De bestuurder en de voorzitter van de OR spreken elkaar regelmatig. De OR komt regelmatig bij elkaar, afwisselend zonder en met de bestuurder en een collega van P&O. Zorgvuldig worden de bedrijfsbelangen en de personeelsbelangen behartigd.

Belangrijkste onderwerpen dit jaar waren de voorbereiding van de verhuizing van de Hoogte Kadijk naar de Turbinestraat en de overwegingen van de overdracht van het bezit in Zandvoort. De OR heeft de verhuizing op de voet gevolgd en aanvullende vragen gesteld over constructiestevigheid, arbotoets en de risico-inventarisatie en evaluatie. Medio februari 2020 worden alle medewerkers met open armen ontvangen op de Turbinestraat zodat de verbouwing van de Hoogte Kadijk kan beginnen. De verbouwing van de Hoogte Kadijk zal circa 1,5 jaar gaan duren.

Om goed op de hoogte te blijven van het bezit in Zandvoort heeft de OR een commissie Zandvoort ingesteld. Hierdoor heeft de OR een directe link met de betrokken collega’s. De OR laat zich bijstaan door een externe adviseur.

Afgelopen jaar heeft de OR veelvuldig over het personeels- en aannamebeleid gesproken. Wij zien dat de nieuwe werknemers verschillende contracten aangeboden krijgen. De contractduur kan 1, 2, 3 of 5 jaar zijn. Er is afgesproken dat de aanpassingen vanuit de nieuwe CAO en WAB worden verwerkt in het nog op te stellen beleid. Hiermee geeft de OR aan dat de veranderingen van contracten net als vorig jaar nog niet heeft geleid tot instemming van de OR.

De functie preventiemedewerker heeft wederom de aandacht gekregen van de OR. Helaas is dit jaar geen medewerker gevonden die alle taken als preventiemedewerker op zich wil nemen. Dat betekent dat twee medewerkers de preventietaak op zich nemen (huidige taken).

Andere onderwerpen waar de OR bij betrokken is, zijn de plannen voor herindeling staf, aanvullende arbeidsvoorwaarden (gaat niet door), aannamecontracten, integriteit, veranderingen CAO, veranderingen WAB, samenvoeging wijkkantoren Vinkenstraat en Spaarndammerstraat, periodiek medisch onderzoek, vertrouwenspersoon, besloten benoemingen, Arbo-commissie en VvE-beheer Amsterdam. Ook is er een bijeenkomst georganiseerd in samenspraak met vakbond FNV.

De ondernemingsraad maakt zich zorgen over het feit dat er weinig tot geen animo is om zitting te nemen in de ondernemingsraad. Komend jaar loopt de zittingsduur van een aantal OR-leden af.

Samenstelling ondernemingsraad eind 2019

Naam

Functie

Hans Joosten

Voorzitter

Lia Ent

Secretaris

Floor Grotendorst

Vice-voorzitter

Mario te Slaa

Lid

Gert Wolters

Lid

Eddy Groottes

Lid

Sharab Zargar

Lid

Karin Nies

Lid

Paul Kerkhoven

Lid

Vacant

 

Vacant