Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Organisatiestructuur

De voorgenomen verschuivingen van afdelingen binnen de Staf en Financiën & Control heeft in 2019 geen doorgang gehad. Aan de hand van meerdere gesprekken binnen deze bedrijfsonderdelen is er gezocht naar een optimale positionering en een logische herverdeling van taken. Veranderingen in het vakgebied en de betekenis die dit heeft op het werk zijn uitvoerig aan de orde gekomen. Een evenwichtige verdeling van checks en balances is daarbij een belangrijk ijkpunt. In 2020 valt het definitieve besluit voor de herverdeling.

Organogram eind 2019