Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Privacy-beleid

Om de privacy van onze huurders te beschermen hebben we in 2019 de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • 20 jaarlijkse privacyworkshops

  • 75 nieuwe medewerkers hebben de basisworkshop privacy gevolgd

  • clean-desk-beleid is uitgerold

  • privacybeleid, gegevensregister, verwerkersregister en model verwerkersovereenkomst zijn geactualiseerd

  • aanbevelingen van de audits van 2018 zijn uitgewerkt in concrete acties

Op verzoek van collega’s hebben we vijf bewustwordingsacties georganiseerd: bezoek van een mystery guest, mystery calls en test met phishing mails, SMSing (phishing SMS) en USB-stick-tests. Er is een duidelijke verbetering zichtbaar. Zo is 89% van collega’s niet voor de levensechte SMSing gevallen en kwam de mystery caller in geen enkel geval achter persoonsgegevens of gevoelige bedrijfsinformatie. Ook factuurfraude werd direct herkend en rondslingerende USB-sticks met virus werden ingeleverd bij ICT.

We hebben dit jaar één keer melding gemaakt van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betrof een beperkt datalek: in een e-mail zijn per ongeluk 35 huurders in de cc gezet in plaats van in de bcc, waardoor ze elkaars e-mailadressen ontvingen. Gelukkig is de ernst van mogelijke gevolgen voor de betrokkenen klein. Alle huurders zijn direct geïnformeerd en we hebben onze excuses aangeboden.