Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Deelnemingen en verbindingen

In onderstaande tabel staan de belangrijkste cijfers per verbinding, zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening van de deelneming of verbinding. Het aandeel van De Key is in de eerste kolom weergegeven. De vestigingsplaats van de deelneming of verbinding staat in de Lijst van kapitaalbelangen bij de paragraaf Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2019.

Overzicht deelnemingen en verbindingen

(x € 1.000,-)

Aandeel

Eigen vermogen per 31-12-2019

Leningen per 31-12-2019

Lieven de Stad B.V.

100,00%

324.330

55.200

VVE Beheer Amsterdam B.V.

50,00%

2.182

-

Driedee B.V.

100,00%

18.225

-

De Principaal B.V.

100,00%

-41.744

-

De Beurs van de Key B.V.

100,00%

-2.058

-

Beurs van Berlage Exploitatie B.V.

25,00%

339

-

Beurs van Berlage Café B.V.

25,00%

428

-

Beurs van Berlage C.V. 

24,50%

5.264

-

Monumenten De Key B.V.

100,00%

957

-

Beurs van Berlage Vastgoed B.V.

25,00%

23.890

-

Stichting Loods 6

100,00%

37.938

-

Woningnet N.V.

5,10%

7.175

-

VOF Ik bouw betaalbaar in Almere

33,51%

4.791

-

Stichting Brasa

33,33%

28

-

Far West Holding B.V.

100,00%

-7.414

29

Far West Projecten B.V.

100,00%

-7.388

3.447

Stichting Woonservice Kennemerland

20,00%

-

-

Stichting Financiering Sekrepatu

33,33%

13

-

Stichting Kences, Kenniscentrum Studentenhuisvesting

11,10%

106

-

Coöperatie Smart Finance B.A.

-

480

-

Voor deelnemingen waarvan de definitieve cijfers nog niet beschikbaar zijn, is gebruikgemaakt van de conceptjaarrekening van de betreffende deelneming of de definitieve jaarrekening van het laatst beschikbare boekjaar.