Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag van de raad van commissarissen

Blijven balanceren

Vanuit de raad van commissarissen wil ik mijn waardering uitspreken voor alles wat De Key het afgelopen jaar heeft bereikt. Het meest in het oog springend zijn de activiteiten op het gebied van nieuwbouw waarmee De Key een belangrijke bijdrage levert aan de stad. Vele woningen zijn opgeleverd en de voorbereidingen voor nog meer bouwprojecten zijn in volle gang. Afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld weer woningen gereed gekomen in het project Lieven in Amsterdam West. Een buurt die ik goed ken omdat ik er ben opgegroeid. Tijdens een excursie met de raad van commissarissen zagen we mooie woningen voor woonstarters en studenten. Met recht iets om trots op te zijn.

De Key heeft een belangrijke opgave bij het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen. Ook zittende huurders moeten kunnen rekenen op een goede woning met haalbare woonlasten en dat is een continu punt van aandacht van de RvC. De energietransitie vraagt om flinke investeringen. Het is een van de grootste uitdagingen van dit moment om dit voor elkaar te krijgen binnen de versoberde financiële ruimte. Wat De Key moet betalen aan verhuurderheffing en vennootschapsbelasting kan zij niet in de woningen investeren. Ook de maatschappelijke rol van woningcorporaties vraagt veel aandacht, zodat wijken leefbaar blijven en nieuwe en oude huurders elkaar weten te vinden.

De Key heeft het afgelopen jaar weer stappen gezet om de organisatie aan te passen aan de nieuwe koers. Er zijn diverse programma’s opgezet om de kwaliteit van de dienstverlening richting huurders te verhogen. Ik heb bewondering voor de inzet en de betrokkenheid van de medewerkers. Samen zorgen zij ervoor dat De Key haar belangrijke werk kan blijven doen, hoe lastig dat ook is binnen het veranderde speelveld. Ook de komende jaren is het een kwestie van blijven balanceren om ruimte te vinden voor de ambities.

Hans Amman

Voorzitter RvC

Amsterdam, 30 juni 2020