Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Samenstelling raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van De Key bestaat uit zes personen (drie mannen en drie vrouwen).

Samenstelling raad van commissarissen en overzicht van aftreden

Naam

Rol RvC/deelnemer commissies

Geboortejaar

Jaar van aantreden

Jaar van aftreden

Termijn

De heer prof. dr. H. M. Amman

• Voorzitter RvC
• Lid Remuneratiecommissie

1957

2018

2021

1e

      

Mevrouw dr. G. ter Horst

• Vicevoorzitter RvC
• Voorzitter Remuneratiecommissie
• Lid RvC op voordracht van huurdersvereniging Arcade

1952

2013

2020

2e

      

De heer drs. P.W. Ploegsma MBA

• Lid RvC
• Voorzitter Auditcommissie

1968

2013

2020

2e

      

De heer drs. E. Spek

• Lid RvC
• Voorzitter Commissie Vastgoed & Wonen

1961

2014

2021

2e

      

Mevrouw drs. R.T. Kervezee

• Lid RvC
• Lid Auditcommissie
• Lid RvC op voordracht van huurdersvereniging Arcade

1956

2016

2023

2e

      

Mevrouw E. Letter- Stomphorst

• Lid RvC
• Lid Commissie Vastgoed & Wonen

1979

2017

2020

1e

Nieuwe benoeming en herbenoeming

Ruth Kervezee is per 1 januari 2020 voor vier jaar herbenoemd. Zij is benoemd op voordracht van Huurdersvereniging Arcade. In het kader van de procedure is in 2019 bekeken of het profiel geactualiseerd moest worden en hebben gesprekken plaatsgevonden, o.a. met Huurdersvereniging Arcade. Arcade ondersteunt de herbenoeming en de Autoriteit woningcorporaties heeft een positieve zienswijze afgegeven.

Beroepen en nevenfuncties

In de volgende tabel staat een overzicht van de beroepen en nevenfuncties van de zes RvC-leden in 2019. De functies die meetellen voor het aantal toegestane commissariaten en bestuursfuncties volgens de Wet bestuur en toezicht zijn gemarkeerd met een *; het toegestane aantal wordt niet overschreden.

Beroepen en nevenfuncties leden raad van commissarissen

Naam

Beroep

Nevenfuncties

Hans Amman

Faculteitshoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam

• Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Health and Technology Institute (ATHI) (q.q.)
• Lid bestuur Stichting Folia (q.q.)
• Lid adviesraad Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) (q.q.)
• Lid Raad van Commissarissen UvA Holding
• Lid Raad van Commissarissen AMC Ventures Holding (q.q.)
• Hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Computational Economics, Springer International Publishing (q.q.)

Guusje ter Horst

 

• Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (tot juli 2019)
• Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland*
• Lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten*
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond
• Directeur Ter Horst Agency

Peter Ploegsma

Bestuurder Aafje* (thuiszorg, huizen, zorghotels)

• Voorzitter Raad van Toezicht MEE Utrecht Gooi &Vechtstreek
• Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds PostNL*

Emile Spek

Directeur Huisvesting
en Techniek Amsterdam UMC

• Lid Bestuur Kunststichting AMC (q.q.)
• Lid Raad van Toezicht Ir. Lely Lyceum
• Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam

Ruth Kervezee

Voorzitter College van Bestuur Stichting Esprit Scholen Amsterdam*

• Lid Adviesraad Europees Platform - Nuffic
• Voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs Amsterdam (q.q.)
• Bestuurslid OSVO (q.q.)
• Bestuurslid VO-raad (q.q.)

Esther Letter-Stomphorst

Manager Business Innovation Deloitte,
tot mei 2019, daarna Directeur Innovatie & Strategie bij Van Wijk tot 31-12-2019

• Lid strategy team bij Sociëteit Vastgoed