Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord

Kantelpunten

Vier jaar geleden heeft De Key een nieuwe koers vastgesteld. Het huisvesten van woonstarters kreeg hoge prioriteit, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande voorraad. Het effect is zichtbaar, het meest spectaculair in onze nieuwbouwproductie. Tegelijkertijd is in 2019 een kantelpunt bereikt op het gebied van woningverbetering. De ruimte voor investeringen in onze woningvoorraad stijgt gestaag, vooral omdat de nieuwbouw leidt tot betere exploitatieresultaten. Het aantal verbeterprojecten neemt toe. Zo is er ook de financiële ruimte gekomen om ons monumentale bezit in Vogelpunt ingrijpend te verbeteren.

De nieuwe Amsterdamse samenwerkingsafspraken vormen een tweede kantelpunt. Voor een periode van vier jaar zijn de gemeente, alle corporaties en hun huurderskoepels een ambitieus programma overeen gekomen. Voor De Key betekent dit dat onze inspanningen voor zowel de woonstarters als onze zittende huurders door alle partijen worden gesteund inclusief onze eigen huurderskoepel Arcade. Dat waarderen we zeer. Wel blijft de betaalbaarheid een collectief punt van zorg. Daarin blijven we samen optrekken richting ‘Den Haag’ teneinde bij corporaties de belastingdruk te verlagen.

Om al onze ambities te realiseren, is een goed werkende organisatie van groot belang. We zien dat onze medewerkers steeds meer investeren in hun eigen groei en ontwikkelling. Daarnaast zien we dat onze inspanningen voor bedrijfsvoering en governance niet onopgemerkt zijn gebleven. De Autoriteit woningcorporaties gaf De Key in haar governance-inspectie het op een na hoogste oordeel. Dat is heel mooi, vooral omdat het hoogst te behalen oordeel nog nooit is toegekend.

In jaarverslagen moet altijd iets worden gezegd over belangrijke gebeurtenissen na sluiting van het boekjaar. Dat er deze keer zo’n gebeurtenis heeft plaatsgevonden, is een groot understatement. De coronacrisis heeft het hele openbare leven platgelegd. Voor veel van onze huurders en medewerkers heeft dat flinke gevolgen, zeker voor degenen die door het coronavirus zijn getroffen. Dat vraagt veel van onze zorg en aandacht. De impact op onze bedrijfsresultaten en ambities lijkt vooralsnog beperkt. Dat is een schrale troost.

Leon Bobbe

directievoorzitter